شهید مصطفی صفائی

شهید مصطفى صفایى‏ نوزدهم بهمن ماه ۱۳۶۵ در جنوب شلمچه (کانال ماهی) از ناحیه پیشانی مجروح و پس از لحظاتی به شهادت رسید.شهید صفایی اولین سردار شهید شهرستان مینودشت بود. مصطفى صفایى، از مادرى به نام زبیده گلستانى، در ۲ Read More

شهید محمدعلی صادقی

«محمد علی صادقی»، یکم فروردین ،۱۳۳۶در روســتای رحمت آباد از توابع شهرســتان علی آبادکتول به دنیا آمد. پدرش صادق (فوت )۱۳۵۰و مادر رقیه نام داشــت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. ســال ۱۳۵۸، ازدواج کرد و صاحب یک پســر و Read More

شهید محمدعلی روحانی فرد

در اولین روزهای گرم ماه مردادسال ۱۳۲۵هـ ش، کودکی در یکی از روستاهای شهرستان کردکوی به دنیا آمد که والدینش به پاس عشق پیامبر و امام اول شیعیان او را محمدعلی نامیدند.میرزا سلمانی،کشاورز خرد پا، در روستای ایلوار بود که Read More